Инженерчлэлийн болон Зөвлөх үйлчилгээ

Инженерчлэл, зөвлөх үйлчилгээний салбарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, байгууламжийн зураг төсөл, бүтээн байгуулалт, сайжруулалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд хамгийн сүүлийн үеийн мэдлэг болоод технологи шаардлагатай.

 

Аплас+ групп өргөн олон төрөл, чиглэлээр техникийн үйлчилгээ санал болгох дотоод нөөц чадавхийнхаа ачаар ахиц дэвшил, сайжруулалт авчрах технологийн шилдэг түнш байж чаддаг билээ. Чанар, инновац, сургалт болоод хараат бус байдлын амлалт үүрэг хүлээж ажилладаг маань бидний жишиг чансаа.

  

Олон улсын сүлжээ, төслийн удирдлагын уян хатан тогтолцоотой тул өөрийнхөө инженерүүдэд эсвэл дотоодын шилдэг нийлүүлэгчдэдээ түшиглэн дэлхийн хаана ч шийдэл бий болгож чадна гэсэн үг буйза.