Мониторинг ба чанарын баталгаа/чанарын хяналт

Аплас+ цахилгаан станцын зураг төсөл, барилга угсралт, газрын тос, хийн дэд бүтэц, хийн шугам хоолой зэрэг салбарт өндөр түвшинд мэргэшсэн мэргэжилтнүүд бүхий томоохон багтай.

 

Бид (цахилгаан, газрын тос, хий, хими, дэд бүтэц гэх мэт) олон салбарын төслийн аль ч шатанд мониторинг, чанарын баталгаа, чанарын хяналтын үйлчилгээ үзүүлж чадна. Аж үйлдвэрийн болон ажлын талбайн тестийн баталгаажилтын үйлчилгээгээр тэргүүлэх байр суурьтайгаа энэ дашрамд дурдсу.

 

Олон улс даяар үйлдвэрлэгчдийн барилга байгууламжид үзлэг шалгалт хийх, нийлүүлэлтийг шуурхайлуулах үйлчилгээ маань петрохими, газрын тос, хий, эрчим хүч, эм зүй, уул уурхайн салбарт ашиглагддаг механик, цахилгаан, цахим болон хэмжилтийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийг хамардаг юм. Чанарын талаархи үйлчлүүлэгчдийн маань шаардлагыг борлуулагч, худалдагч нар нь сахин биелүүлэх явдлыг бид бататгаж ажилладаг.