Уул уурхай

Аплас+ уул уурхайн инженерчлэл, техникийн боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэлтийн чиглэлээр олон улсын цараатай зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

 

Уул уурхайн салбарт техникийн үзлэгийн мэргэшсэн үйлчилгээ санал болгохын зэрэгцээ өргөн хүрээллийн техникийн багцуудад тохирох боловсон хүчин нийлүүлэх чадвар чансаа биднийх.

 

Уул уурхайн салбарт арвин туршлагатай салбар салбарын мэргэжилтнүүд, дэлхий даяархи үйлчлүүлэгчидтэйгээ тогтоон бэхжүүлсээр буй бат бөх харилцаа холбоо, уул уурхайн салбарын бусад байгууллагуудтай үүсгэсэн стратегийн эвсэл, хамтын ажиллагаандаа тулгуурлан олон улсын орчинд өрсөлдөх үнэ цэнэтэй давуу тал, дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн Олон улсын стандартчиллын байгууллагын стандартуудын биелэлт, олон улсын оновчтой дадлын дагуух ажил үйлс гээд энэ бүхэн үйл ажиллагааны маань амжилт ололтын язгуур хүчин зүйлс бөлгөө.