• Applus+ IDIADA China Shanghai

  Jucheng Pioneer Park, Building 23. 3999 Xiu Pu Road, Nan Hui, Pudong District, 201315, Shanghai, China

  Tel.: +86 21 6210 0894

  Fax.: +86 21 5208 0556

  Email.:

  Web: http://www.applusidiada.cn/en/

 • Applus+ Laboratories China Shanghai

  Jucheng Industrial Park, Building 23, 3999 Xiu Pu Rd,  Kangqiao Town, Nan Hui, Pudong District, 201315, Shanghai, China

  Tel.: +86 21 5237 0776

  Fax.: +86 21 52 08 05 56

  Email.:

  Web: http://www.appluslaboratories.cn/en/

 • Shanghai, Energy & Industry Division, China

  Room 1304, ShengKang LiaoShi Building, No.738 Shang Cheng Rd, Pudong District, Shanghai, PRC, 200135, Shanghai, China

  Tel.: +86 21 61650588

  Email.: