Өгөгдлийн менежмент

 

Аплас+ группийн Инсайт шийдэл төсөл хэрэгжүүлэгчдийн хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлын менежментийн хөтөлбөртэй холбоотой өгөгдөл хадгалах төвлөрсөн мэдээллийн сан бүрдүүлж өгдөг. Хэрэглэгчид эл системд тулгуурлан үзлэгийн бүртгэл, тэмдэглэл хайж, биелэлт болон өгөгдөл хадгалалтыг удирдан зохион байгуулж, ажлын дарааллаа тодорхойлж болно. Төсөл хэрэгжүүлэгчдэд техник үйлчилгээ, засвар арчилгааг идэвх санаачилгатайгаар хийх төлөвлөгөө гаргах, зэврэлт, үзлэг болон хөрөнгийнхөө бүртгэлд үр бүтээмжтэй менежмент хийх боломж мөн бүрдэнэ. Инсайтын бүх модулийн өгөгдөл эрсдэлд суурилсан үзлэгийн (ЭСҮ) хөтөлбөрийн мэдээллийн баазад ордог тул хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд цогц шинжилгээ хийх гэж янз бүрийн аппликэйшн хэрэглэх шаардлагагүй болох юм.

Өгөгдөл цуглуулалт, үзлэгийн менежментийн Инсайт шийдэл цахим ба зөөврийн горимтой бөгөөд эрсдэлд суурилсан үзлэг, үзлэгийн бүртгэл, тэмдэглэл, дүн шинжилгээ, үзлэг ба хаалтын програмчлал, зэврэлтээс хамгаалах, хяналт тавих, чиг хандлагын дүн шинжилгээ зэрэг бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой үйлчлүүлэгчдийн санаачилгуудад дэмжлэг үзүүлнэ.