Аплас Монгол - Гүйцэтгэх Удирдлагын Албан тушаалтан сонгон шалгаруулах үйлчилгээ

06/05/2019
  Аплас Монгол нь олон улсад болон орон нутагт Гүйцэтгэх Удирдлагын Албан тушаалтан сонгон шалгаруулах үйлчилгээг өргөн хүрээний шийдэлтэйгээр үйлчлүүлэгч болон тухайн салбарын шаардлагад тохируулан санал болгодог тэргүүлэх зэргийн компани юм.

  Бид Гүйцэтгэх Удирдлагын Албан тушаалтан сонгон шалгаруулах үйлчилгээндээ сайжруулалт хийн ахин нэвтрүүлж байна. Бид өөрсдийн олон улсын холбоо харилцаа, салбар тус бүрт хуримтлуулсан мэдлэг чадвар, дотоодын мэргэжилтнүүдийн нөөц бололцоон дээр тулгуурлан Гүйцэтгэх Удирдлагын Албан тушаалтнуудын сонгон шалгаруулалтыг гүйцэтгэж байна.

  Гүйцэтгэх Удирдлагын Албан тушаалтан сонгон шалгаруулах үйлчилгээтэй уялдуулан манайд Захирлуудын төвшний ажлын төвшний захиалгууд орж ирсээр байна.

  Бидэнтэй дээрх үйлчилгээний талаар СБ дүүрэг, ерөнхий сайд Амарын 29 дүгээр гудамж, “Сан Бизнес” төвийн 3 дугаар давхарт ирж эсвэл манай нууцлалын зэрэгтэй и-мэйл хаягруу бичиж холбогдоорой. 

  Бид энэ үйлчилгээндээ зориулсан нууцлалын зэрэгтэй executive@applus.com и-мэйл хаяг нээсэн бөгөөд зөвхөн манай захирал ирсэн мэдээллийг унших эрхтэй байдаг.

  For more information, please contact María de Sancha maria.sancha@applus.com Tel.:+34691250977