Инженер, техникийн ажилчдын нөөц бүрдүүлэлт

Аплас+ газрын тосхий, эрчим хүчдэд бүтэц гээд тал бүрийн салбарт инженер, техникийн ажилчид нийлүүлэх шийдэл санал болгодог.

 

Үйлчлүүлэгчдээ хэрэгцээтэй байгаа авьяаслаг мэргэшилтнийг олж өгөхийн тулд боловсон хүчнийх нь бүрэлдэхүүнийг анхнаасаа зохицуулсан мэт тэлэх үүрэг гүйцэтгэж, шууд ашиглахад бэлэн шийдэл гаргаж өгөх нь бидний брэнд арга барил.

 

Гэрээт ба түр ажилчид, шууд хөлслөх буюу байнгын орон тооны ажилчдын нөөц бүрдүүлэлтгэрээлэлт, тохирох боловсон хүчний эрэл хайгуул, сонгон шалгаруулалт, цалин хөлсний тооцооны менежментгадаадад шилжин ажиллахаялал, байр сууцны зохицуулалт, зах зээлийн жишиг үнэ тогтоолт, тухайн улсад тосч авах зэрэг нэр төрлийн үйлчилгээнүүд бий.