Нислэг, сансар судлал

Аплас+ хөрөнгө санхүүгийн эрчтэй хэрэгцээ, өндөр эрсдэл бүхий сансар судлал, нислэгийн салбарт үл эвдэх сорилт, үзлэг, гэрчилгээжүүлэлтийн хамгийн сүүлийн үеийн тэргүүлэх инновацийн технологи, үйлчилгээг хүргэдэг билээ. 
 
Мянга мянган төсөлд үл эвдэх сорилт, үзлэгийн дэмжлэг үзүүлээд байна. Анхан шатны зураг төслөөс эхлүүлээд эцсийн шатны үзлэг дуусталх төслийн үе шатуудыг нэг бүрчлэн хамарсан нэг цэгийн шийдэл санал болгох нь манай брэнд арга барил. 
 
Энэ талбар дахь дотоод чадавхаа сайжруулан хөгжүүлэх хүсэл сонирхолтой компаниудад үл эвдэх сорилтын сургалт, зөвлөх үйлчилгээ санал болгодог. 
 
Сансар судлал, нислэгийн салбар дахь үл эвдэх сорилтын нийт байгууламж, процесс маань Агаарын орон зай, батлан хамгаалахын ажил гүйцэтгэгчдийн магадлан итгэмжлэлийн үндэсний хөтөлбөр, Нисэх хүчин, агаарын орон зайн 9100 тоот, Олон улсын стандарчлалын байгууллагын 9001:2008 тоот стандарт зэрэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартуудын дагуу батламжлагдсан.