/Energy-and-Industry/nl/Category-Services/Niet-Destructief--Onderzoek/Conventioneel-Niet-Destructief-Onderzoek/Ultrasoon-Onderzoek--UT--/ConventionalTechniques/Handmatige-Ultrasone-diktemetingen

INTRODUCTIE
Handmatige ultrasone diktemetingen is een techniek die gebruik maakt van hoogfrequente geluidsenergie om onderzoeken uit te voeren en diktemetingen te verkrijgen. Een rechte balk wordt loodrecht op het oppervlak in het testobject ingebracht en de heen-en-terug-tijd wordt gemeten. Kwantificeerbare informatie kan worden verzameld voor detectie van gelokaliseerde of algemene wanddiktewijzigingen.
De Applus+ oplossing
Applus + heeft beproefde en geteste procedures voor ultrasone diktecontroles ontwikkeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde codes. Onze technici worden grondig getraind en beoordeeld, zowel intern als extern, op data-acquisitie en interpretatie.
 
 
 
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
De techniek van het nemen van handmatige ultrasone diktemetingen is toegepast op een verscheidenheid aan apparatuur en op een breed scala van gebieden, waaronder:
  • Upstream
  • Midstream
  • Downstream
  • Transport pijplijnen
  • Nieuwe constructie
  • Power
  • Luchtvaart
  • Nucleair offshore onderhoud
 Dikte metingen zijn essentieel voor het behoud van de mechanische integriteit van componenten in alle industrieën.
 
 
 
DOELGROEP
Ultrasone diktemetingen bieden cruciale, meetbare informatie die kan worden gebruikt om de integriteit van componenten te volgen. Gegevens kunnen snel en gemakkelijk worden verzameld met kleine, draagbare apparatuur.
 
De techniek vereist geen toegang tot beide zijden van het monster en kan doordringen in vele verschillende soorten coatings en composieten.
 
 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel