Bij Applus+ zijn kwaliteit, milieu en veiligheid essentiële elementen van onze activiteiten en cultuur.

Wanneer Applus+ haar diensten uitvoert, bevordert het innovatie, kwaliteit, veiligheid van mensen en van de activa van de klant om te voldoen aan de groeiende eisen van de markt en de plaatselijke overheden, evenals van de eindgebruikers.
Naast de diensten die wij bieden bij Applus+ streven we naar verbetering van onze managementsystemen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid in het milieu en in onze betrekkingen met onze klanten, medewerkers en leveranciers.

Met de actieve steun van ons hele team wordt deze inzet uitgevoerd op alle niveaus van divisie-, regionaal en nationaal management.

We bereiken deze wijzigingen door het vaststellen van goede praktijken die talrijke initiatieven die zijn ontwikkeld op lokaal niveau bevorderen en ondersteunen. Hierdoor worden verantwoorde praktijken en gedrag bevorderd in de gehele onderneming.

De principes die ten grondslag liggen aan deze activiteiten zijn opgenomen in ons kwaliteits- en milieubeleid en in ons milieubeheerbeleid. Alle beleidsregels volgen de bepalingen van de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001-normen.

DOWNLOAD DE Applus+ HSQE BELEID HIERONDER