Niet Destructief Onderzoek

Het gebied van niet-destructieve testen (NDT) omvat een breed scala aan analytische technieken die van toepassing zijn op een breed scala van industrieën. Deze technieken kunnen defecten identificeren en beoordelen en de eigenschappen van allerlei soorten materialen en structuren onderzoeken zonder schade aan te richten. Omdat NDT op geen enkele manier het te inspecteren onderdeel of de structuur wijzigt, is het een uiterst nuttige techniek die kan leiden tot kosten- en tijdsbesparingen wanneer deze wordt toegepast op productevaluaties, asset beheer en foutidentificatie en reparatie.
 
NDT-methoden zoals ultrasone inspectie met gebruik van magnetisme, testen met vloeistofpenetratie, radiografische tests, visuele inspectie, die tevens met behulp van drones op afstand mogelijk is. Wervelstroomtests worden nu standaard gebruikt in olie & gas, energy, civiele, luchtvaart- en systeemengineering. Vooruitgang in NDT maakt het genereren van 3D-beelden van fouten mogelijk en heeft een revolutie teweeggebracht in vele sectoren.
 
Met onze geavanceerde NDT-oplossingen kan Applus+ zijn klanten geruststellen dat hun assets voldoen aan alle toepasselijke normen. De technische garantie geleverd door Applus+ RTD minimaliseert ook het risiconiveau voor de betreffende assets en draagt ​​bij aan het handhaven van de productiviteit.