INTRODUCTIE

Risk Based Inspection (RBI) staat voor het systematisch categoriseren van risico's, gebaseerd op de kans en de impact van het falen van specifieke componenten. Risk Based Inspection is een breed geaccepteerde methode.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
De inspectievereisten verschillen per land, waardoor oplossingen met standaard software alleen mogelijk zijn in een beperkt aantal situaties. Een oplossing die bijvoorbeeld voldoet aan de API 580, verschilt van een oplossing die voldoet aan de nationale wetgeving voor apparatuur onder druk. Applus+ RTD heeft alle inspectievereisten internationaal op een rijtje staan, zodat wij u de juiste, klant specifieke oplossingen kunnen bieden. Voor onze Risk Based Inspection gebruiken wij verschillende methoden, waaronder niet-destructief onderzoek (NDO), waarbij wij met technieken uw installaties, specifieke componenten en andere zaken in kaart kunnen brengen en zo de risico’s kunnen opstellen.
 
Applus+ RTD heeft ruime ervaring met de implementatie van Risk Based Inspections (RBI) Voor een klant specifieke oplossing combineren wij bij onze RBI onze lokale, ervaren inspectiespecialisten, die hebben meegewerkt in de ontwikkeling van nationale regelgeving, met het delen van 'best practices' over de hele wereld.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Met Risk Based Inspection (RBI) worden alle risico’s voor specifieke componenten in kaart gebracht. Hierbij dienen de kans en de impact van het falen van de specifieke componenten als factoren voor de in kaart te brengen risico’s. Met de belangrijkste risico’s in kaart, weet u wat er dient te gebeuren om de risico’s te vermijden.
 
Applus+ RTD is altijd op de hoogte van de laatste regels omtrent inspecties en de omgang met risico’s.
DOELGROEP
Na jaren van kostenbesparingen en veranderingen in regelgeving, is het soms niet duidelijk of inspectieprogramma's nog wel voldoen aan de veiligheidseisen of kosteneffectief zijn. Bij inspecties van Applus+ RTD bent u ervan verzekerd dat de laatste eisen meegenomen zijn bij de opgestelde inspectieprocedures.
 
Zo kunt u effectief inspecties uitvoeren en voorkomt u hoge kosten. Bij de inspecties staan de mogelijke risico’s voorop. Hiermee kunt u tijdig actie ondernemen wanneer er risico’s op falen van componenten dreigen te ontstaan.
RBI_NL,0.pdf
RELATED SERVICES