INTRODUCTIE

Het voorspellen en beheren van een plant tijdens al zijn levensfasen brengt veel uitdagingen met zich mee. Van ontwerpers van nieuwe fabrieksfaciliteiten wordt verwacht dat ze voorspellen welke falingswijzen te verwachten zijn na de bouw en hoe deze kunnen worden beheerd. De impact van onderhouds- en inspectieactiviteiten op de levensverwachting en levenscycluskosten is een ander probleem, terwijl de noodzaak om de levenscyclus van oudere installaties te verlengen, proactief beheer van structurele problemen in verouderde constructies vereist. Als gevolg hiervan heeft Applus + RTD een reeks consulting- en on-site services ontwikkeld in het beheer van plant-life.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Applus + RTD heeft in samenwerking met enkele van haar belangrijkste klanten verschillende diensten ontwikkeld om te helpen bij het beheer van fabrieksfaciliteiten in alle levenscycli.
 
Activiteiten bestaan uit het opstellen van schriftelijke schema’s voor de installatie en het instellen van inspectie-intervallen. We kunnen ook input leveren voor ontwerp- en constructiemethoden, waarbij we rekening houden met test- en inspectieactiviteiten.
 
Tijdens constructie en inbedrijfstelling kan Applus+ RTD programma informatie voorbereiden en bijwerken op basis van het ontwerp van de installatie en de resultaten van uitgevoerde tests.
 
Operationele services omvatten:
 
  • Het bijwerken van geschreven procedures om te voldoen aan de huidige regelgeving
  • Het bijwerken van geschreven procedures om gebruik te maken van de nieuwste technologieën
  • Bepaling van de toestand van de installatie en geschatte rest levensduur
  • Beoordeling van de toestand van de locatie en metallurgie
  • Evalueren van onderzoeken naar de levensduur van installaties
  • On line bewaking van de toestand
  • Herziening van bedrijfsgegevens en de impact ervan op de verwachte levensduur van de plant
Plant-Life-Management_NL,0.pdf
3D Laser Scanning & Modeling.pdf

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel