INTRODUCTIE

Lassen is een veelgebruikte methode voor het verbinden van metalen materialen. Voordat laswerkzaamheden kunnen plaatsvinden, moeten lasbedrijven en fabrikanten lasprocedures ontwikkelen en lassers kwalificeren. Specifieke procedures moeten worden gevolgd om te voldoen aan de vereisten van erkende lascodes (bijvoorbeeld ASME, AWS of CSA), in overeenstemming met wettelijke of klantvereisten. De basisvereisten voor een lasprocedure zijn dat de laseigenschappen de materiaaleigenschappen van de te verbinden stukken ontmoeten of overtreffen. Een goede lasprocedure zal voor eenvoudig en efficiënt lassen zorgen. Algemene lasproblemen zoals vervorming, verharding en lasdefecten zullen tevens verminderen. Optimalisatie van een lasprocedure is een iteratieve wetenschap en vertrouwt normaal gesproken op de vaardigheden en eerdere ervaring van de lasinspecteurs.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Vanwege wettelijke en klantvereisten is het noodzakelijk dat fabrikanten controleren of lasprocedures geschikt zijn voor de gekozen bouwmaterialen en dat hun lassers in staat zijn deze lasprocedures competent uit te voeren. Fabrikanten moeten daarom altijd hun procedures en lassers laten goedkeuren en certificeren. De gebruikte materialen worden ook nauwkeurig onderzocht om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de parameters van hun chemische en mechanische eigenschappen. Dit heeft geleid tot een vereiste voor de authenticatie van materiaalcertificaten.
 
Applus + biedt belangrijke test- en goedkeuringscertificeringsdiensten voor lasprocedures en lasserbekwaamheid. We evalueren elke lasprocedure om ervoor te zorgen dat deze geschikt en veilig is. Onze lasingenieurs kunnen klanten ook helpen hun procedures te ontwikkelen als ze die mogelijkheid intern niet hebben. Wanneer een procedure is goedgekeurd, testen we de lassers van de klant ertegen om er zeker van te zijn dat ze in staat zijn om de procedure uit te voeren.
 
We bieden materiaalcertificeringsdiensten door broninspectie ter plaatse uit te voeren tijdens de productie, door middel van surveillance-inspecties of gedetailleerde inspecties en door certificering volgens de BSEN-normen. Succesvolle certificering resulteert in de afgifte van het 3.2-certificaat zoals gedefinieerd in EN 10204; Metallic Products - Type inspectie document.
 
Onze inspecteurs observeren het volledige testproces om de integriteit van de materialen te waarborgen. Traceerbaarheid is verplicht volgens wettelijke vereisten;
 
Applus + kan klanten echter helpen als ze een materiaal hebben dat niet traceerbaar is door het te authenticeren bij een erkend laboratorium. We zijn ook bevoegd om materiaaloverdrachten en materiaalcertificaten te controleren en goed te keuren.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Lasbedrijven en fabrikanten hebben lasprocedures nodig voorafgaand aan het begin van laswerkzaamheden (nieuwe constructies of refits en reparaties). Ze moeten er ook voor zorgen dat hun lassers volledig gekwalificeerd zijn voor hun werk. Kopers kunnen ook een herziening door derden van de lasdocumentatie verlangen om te verzekeren dat ze voldoen aan hun specificaties en eventuele andere wettelijke vereisten.
DOELGROEP
Door gebruik te maken van onze uitgebreide diensten, zullen klanten:
  • Garanderen dat hun product wordt vervaardigd of de service wordt geleverd met behulp van deugdelijke werkwijzen en goede materialen;
  • Zorgt voor goedgekeurde gecertificeerde lasprocedures, lassers en materialen in overeenstemming met wettelijke vereisten en industrie verwachtingen;
  • Versterkt het klantvertrouwen.
 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel