Applus--RTD-levert-succesvol-diensten-aan-een-innovatieproject-van-The-Green-Village

23/05/2023

  Applus+ RTD heeft een innovatief waterstofsysteem beproefd en gekeurd. Het systeem verwerkt waterstof als energiedrager voor een duurzaam opslagsysteem. Wintersol Energy is door The Green Village en de Delft University of Technology ingehuurd om dit systeem te ontwikkelen en te bouwen. Het systeem staat opgesteld op The Green Village van de TU Delft. Het doel van het systeem is om de overtollige zonne-energie in de zomer lokaal op te slaan in de vorm van waterstof, zodat deze in de winter gebruikt kan worden. Dit is CO2 vrij en een oplossing om netcongestie te reduceren.

  Tijdens de verkennende gesprekken tussen Wintersol Energy, The Green Village en Applus+ RTD bleek er behoefte te zijn aan een lekdichtheidsonderzoek en sterktebeproeving onder toezicht van een Notified Body. Bovendien bleek het systeem onder de keurplicht van het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 te vallen. Applus+ RTD ontzorgde Wintersol Energy met het bieden van een totaaloplossing.

  Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Met toegang tot het innovatie-ecosysteem van de TU Delft ligt de wetenschap letterlijk om de hoek. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

  Het onderzochte systeem wordt door zonnepanelen en een elektrolyser gevoed, die samen met een hoge druk compressor, een gasopslag tot 300 bar vult met waterstof tijdens de zonnige maanden van het jaar. In de winter zal de opgeslagen waterstof omgezet worden via een brandstofcel om elektriciteit en warmte te leveren aan huizen. De apparatuur is ondergebracht in een twintig voet container en de gasopslag staan buiten onder een afdak. Het resultaat mag er zijn, het systeem is veilig en integer om de volgende fase in het project te doorlopen.

  Dit project bewijst dat goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Met dit project levert Applus+ RTD haar bijdrage aan een duurzame initiatieven voorin de toekomst. We zijn dan ook trots dat we Wintersol Energy, The Green Village en de TU Delft van dienst konden zijn. We danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt voor het succesvol verlopen van dit project.

  Interesse in het project: The Green Village – The Green Village

  Services Wintersol: HOME | Wintersol

  Interesse in onze services: Applus+ NEDERLAND

  Lektest oplossing: Lektesten (LT) | Applus+ in Nederland

  Certificatie en conformiteitsbeoordelingen: Certificatie / Conformiteitsbeoordelingen | Applus+ in Nederland

  Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

  Cookie settings panel