Certificatie / Conformiteitsbeoordelingen

Röntgen Technische Dienst Nederland, nader te noemen Applus+ RTD Nederland, is een geaccrediteerde en door de overheidsinstanties aangewezen en erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie voor nieuw te vervaardigen en in gebruik genomen drukapparatuur, buisleidingen en opslagtanks (I251, C692 en NB2916). We werken veel samen met andere onderdelen binnen Applus+ RTD Nederland om samen te beoordelen of uw drukapparaat, buisleiding en/of opslagtank vervaardigd, gerepareerd of gewijzigd is in overeenstemming met de wettelijke en normatieve bepalingen. Zodat veilig gebruik kan worden gewaarborgd voor een volgende termijn van herkeuring.

Hieronder een overzicht van onze diensten:

Drukapparatuur

 • EU-conformiteitsbeoordeling volgens PED-module A2 *
 • Intredekeuring
 • Keuring voor ingebruikneming
 • Herkeuring
 • Beoordeling van reparaties
 • Beoordeling van wijzigingen

* Conformiteitsbeoordelingen volgens de andere modules van Richtlijn 2014/68/EU worden uitgevoerd samen met en onder aanwijzing en aanmelding van een partner EU-CBI, HPi Verification Services (NB 2810).

Buisleidingen

 • Nieuwbouw conformiteitsbeoordeling
 • Keuring voor ingebruikneming
 • Herkeuring
 • Beoordeling van reparaties
 • Beoordeling van wijzigingen

 

Opslagtanks

 • Nieuwbouw conformiteitsbeoordeling
 • Beoordeling van grote reconstructies
 • Keuring voor ingebruikneming
 • Herkeuring
 • Beoordeling van reparaties/wijzigingen

 

Algemeen

 • Goedkeuring van lasmethodekwalificaties (LMK; PQR)
 • Certificatie van Lassers en bedieners van Lasmachines (LK; WPQ) Examenregelement.
 • Inspectie en conformiteitsbeoordeling in het kader van onderhoud en zorgplicht
 • Vendor inspecties
 • Bijwonen van onderzoeken en beproevingen
 • Herwaarderen van materialen

 

Veiligheid en bedrijfszekerheid

Waarborging van de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw drukapparaat, buisleiding of opslagtank. Bijvoorbeeld ten bate van het behouden of verkrijgen van uw exploitatievergunning.

 

Integriteit en kwaliteit

Waarborging van een onafhankelijk, onpartijdig en vakbekwaam eindoordeel door accreditatie, certificatie en toezicht van overheidsinstanties.

Applus+ RTD Nederland is onderdeel van een wereldwijde en toonaangevende organisatie voor niet-destructief onderzoek, inspectie en certificatie (TIC). Vanwege de nauwe samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen biedt Applus+ RTD u een uitzonderlijk pakket aan diensten, met efficiënte werkprocessen en korte communicatielijnen. Een multidisciplinair dienstenpakket dat bewezen tijd- en kostenefficiënt is.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel