INTRODUCTIE

Radioactiviteit is een verschijnsel dat niet alleen wordt veroorzaakt door menselijke handelingen. In de aardkorst zijn elementen aanwezig, zoals uranium en thorium, die van nature radioactief zijn. Bij veel processen met producten uit de aardkorst kunnen natuurlijke radioactieve elementen (NORM) zich in procesinstallaties ophopen.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing

Werkzaamheden in dergelijke installaties kunnen een risico vormen voor de werknemers en de omgeving. Een stralingsdeskundige niveau 3 kan risico's in kaart brengen en beoordelen. Naar aanleiding van een dergelijke risicoanalyse kunnen bepaalde werkzaamheden worden begeleid door een stralingsdeskundige die ook stralingsmetingen op de werkplek uitvoert. De stralingsdeskundige geeft eventueel af te voeren materialen vrij.

 

Bij de afdeling Stralingsbescherming van Applus+ RTD zijn Stralingsbeschermingsdeskundigen niveau 3 werkzaam, die ruime ervaring hebben met toezicht en begeleiding van NORM-werkzaamheden. Ook kunnen we meldingen aan de overheid opstellen en een Kernenergiewet vergunning aanvragen.

Contact

Wilt u meer informatie over Stralingshygiëne of wilt u gebruikmaken van onze dienst? Neem voor al uw vragen over stralingsbescherming contact met ons op.

BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT

Tijdens de aardolie- en aardgaswinning kan radioactief radium en radioactief lood als een afzetting in bepaalde scheidingsinstallaties of materiaal neerslaan. Dit geldt ook voor elektriciteitsproductie met kolen, in de ketels of in de behandelingsinstallaties kunnen radioactieve afzettingen aangroeien.

DOELGROEP

De Stralingsbeschermingsdeskundigen van Applus+ RTD ontzorgt klanten met advies onderbouwd met berekeningen. Waarmee de klant de complete vergunningaanvraag kan indienen bij het RVO.
 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel