INTRODUCTIE

In Nederland is het gebruik van radioactieve bronnen, radioactieve stoffen en toestellen, die ioniserende straling uitzenden (röntgentoestellen en elektronenversnellers), in veel gevallen alleen toegestaan als de gebruiker in het bezit is van een Kernenergiewet-vergunning. Voorbeeld van vergunningplichtige radioactieve bronnen zijn meetinstrumenten, zoals Troxler® meetinstrumenten in de wegenbouw of dichtheidsmeters in de chemische industrie. Daarnaast zijn ingekapselde bronnen voor het werk in de radiografie (niet-destructief onderzoek) vergunningplichtig.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
De aanvraag voor een dergelijke vergunning moet worden gedaan bij ANVS.In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming wordt informatie gevraagd om een ontvankelijke vergunningaanvraag op te stellen. Naast de gegevens van de aanvrager en de bronnen, wordt door de vergunningverlener ook een risicoanalyse voor de werknemers gevraagd en moeten er voor de toepassingen risicoberekeningen voor de omgeving (terreingrensberekening) worden gemaakt.
 
Applus+ RTD kan met u een dergelijke vergunningaanvraag opstellen. Hiervoor zal een Applus+ RTD Stralingsbeschermingsdeskundige (niveau ACD of CD) een afspraak met u maken voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de benodigde documenten worden verzameld of opgesteld en bespreken wij met u de tekst van de aanvraag.
 
Contact
 
Wilt u meer informatie over stralingsbescherming of wilt u gebruikmaken van onze dienst? Neem voor al uw vragen over stralingsbescherming contact met ons op.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Het volledig ontzorgen van de klant voor het opstellen van een vergunningsaanvraag die voldoet aan de eisen in de vigerende wet- en regelgeving. 
DOELGROEP
Daarnaast zal de stralingsbeschermingsdeskundige u vragen informatie te verstrekken, die als input wordt gebruikt voor het opstellen van de risicoanalyse voor werknemers en de risicoberekeningen voor de omgeving.
 
De stralingsbeschermingsdeskundige zal vervolgens op ons kantoor de aanvraag en de berekeningen uitwerken en deze aan u voorleggen. U kunt vervolgens de complete vergunningaanvraag indienen bij ANVS.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel