INTRODUCTIE

Om een diagnose te stellen, wordt er vaak gebruikgemaakt van röntgentechniek. De meeste praktijken beschikken over één of meerdere röntgentoestellen. Naast de voordelen die röntgentoestellen kunnen bieden om een diagnose te stellen, zitten er ook nadelen aan gebruik van deze toestellen. De dierenarts en de meeste assistenten weten vaak wel af van de risico’s van ioniserende straling, maar in de praktijk blijkt dat lang niet elke praktijk zich houdt aan de voorschriften van de Kernenergiewet (KeW) of het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). In de wet- en regelgeving zijn de regels voor toepassing van straling vastgesteld. Dierenartsenpraktijken dienen zich hier ook aan te houden.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Veel dierenartsen hebben maatregelen genomen betreffende het veilig omgaan met de röntgenstraling van hun röntgentoestel, maar dit blijkt niet altijd te voldoen. Er zijn diverse zaken waarop gehandhaafd kan worden door ISZW of ANVS. In een inzichtelijk en toegankelijk KeW-dossier kan Applus+ RTD deze zaken voor u samenbrengen. We leggen dit KeW-dossier eenmalig voor u aan. Als het dossier compleet is dient het up-to-date gehouden te worden. Dit is niet alleen belangrijk om te voldoen aan de regelgeving, maar het is ook bepalend voor de veiligheid van werknemers. Het periodiek onderhoud komt ten minste eenmaal per jaar terug in uw praktijk.
 
Naast het dossier en de stralingstoestellen zelf die op orde dienen te zijn, dient u ook uw deskundigheid op orde te hebben. Applus+ RTD regelt voor u een overeenkomst met een stralingsbeschermingsdeskundige. Zo heeft u al uw zaken op orde. Daarnaast kunt u bij Applus+ RTD trainingen volgen op het gebied van Stralingsbescherming.
 
Stralingsbescherming in de dierenartsenpraktijk toepassen? Applus+ RTD heeft voor de veterinaire markt een aantal diensten samengesteld, waarbij wij voor uw organisatie een goede start en voor uw veiligheid een goede continuïteit realiseren: Dit doen we middels:
  • Een risicoanalyse voor leden van de bevolking en werknemers van de praktijk en/of terreingrensberekening.
  • Aanleggen van een KeW-dossier.
  • Voor u optreden als Stralingsbeschermingsdeskundige (overeenkomst).
  • Het uitvoeren van kwaliteitscontrolemetingen of acceptatietest (eerste ingebruikname). Uw toestel wordt gecontroleerd op verschillende parameters, inclusief algemene visuele controle.
 
Contact
 
Wilt u meer informatie over Stralingsbescherming of wilt u gebruikmaken van onze dienst? Neem voor al uw vragen over stralingsbescherming contact met ons op.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Wat kan Applus+ RTD Stralingsbescherming voor uw praktijk betekenen?
 
Straling kan risico’s met zich meebrengen. Goede stralingsbescherming is van belang om de risico’s te vermijden. Een goede berekening van de dosis voor het opstellen van de risico-inventaristie & -evaluatie is essentieel om een duidelijk beeld van de risico's te krijgen. De risico's en eventuele gevolgen van niet goed functionerende apparatuur zijn door de kleine afstand tot de stralingsbron vrij groot. Reden genoeg dus om voor uw veiligheid de juiste metingen en berekeningen uit te laten voeren.
DOELGROEP
Allereerst kan Applus+ RTD alle metingen voor u uitvoeren. Daarnaast leggen we graag het KeW-dossier voor u aan, inclusief risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bij Applus+ RTD vindt u al deze deskundigheid onder één dak.
 
De Stralingsbeschermingsdeskundigen van Applus+ RTD zijn op de hoogte van de laatste wet en regelgeving omtrent ioniserende straling. Door ons in te schakelen, houdt u zich aan de wet en regelgeving. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de veiligheid in uw dierenartsenpraktijk gewaarborgd is en blijft. Dit doen we middels een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en het KeW-dossier dat met periodieke controle up-to-date gehouden wordt.
TIS-stralingshygiene-dierenartsen_NL.pdf

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel