INTRODUCTIE

Bij grote bouw- en renovatieprojecten van bijvoorbeeld energiecentrales, raffinaderijen, of in de scheepsbouw, wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van Niet-Destructief Onderzoek (NDO). Dit onderzoek is ten behoeve van de kwaliteitscontrole en materiaalonderzoek, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van radioactieve bronnen en/of röntgentoestellen. Radioactiviteit kan gevaarlijk zijn en advies rondom ioniserende straling, beter bekend als radioactieve straling, is dan ook van groot belang.

1

2

nl

3

BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Wat kan Applus+ RTD Stralingsbescherming voor u betekenen bij complexe projecten?
 
Om de (stralings-)veiligheid van al het personeel op de projectsite gedurende uw project te waarborgen, kan de stralingsdeskundige van Applus RTD u voorzien van advies en ondersteuning. In overleg met de klant stellen wij op het gebied van stralingsbescherming een beleidsplan op voor uw project.
De Applus+ oplossing

Onze stralingsbeschermingsdeskundige kan tevens vaststellen of de ingehuurde (buitenlandse) bedrijven voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Nederlandse wetgeving op het gebied van stralingsbescherming.

 

Een stralingsveiligheid risico-inventarisatie is meestal de eerste stap binnen dit proces en dient bovendien als basis voor overige ondersteuning en advies. In overleg stellen we de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op, houden we toezicht op naleving van de Nederlandse wetgeving, en voeren we veiligheidsinspecties uit op de werkplekken.

 

Wilt u meer informatie over stralingsadvies, coördinatie en ondersteuning bij complexe (NDO-) projecten of wilt u gebruikmaken van onze dienst? Neem voor al uw vragen over stralingsbescherming contact met ons op.
DOELGROEP
Ons stralingsbeschermingsadvies, coördinatie en ondersteuning is uitsluitend gericht op complexe (NDO-) projecten. Onze stralingsbeschermingsdeskundigen hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zijn daardoor op alles voorbereid. Alle wetten en regels omtrent stralingsveiligheid zijn bij ons bekend. We kunnen u daarom een compleet advies geven en uw projecten dusdanig coördineren, zodat deze in goede banen worden geleid. Of u nu eenmalig advies nodig heeft of graag langdurig ondersteund wilt worden, bij Applus+ RTD staat er altijd een deskundige voor u klaar.
Indien er behoefte bestaat, kan één van onze stralingsbeschermingsdeskundigen voor de duur van het project bij u worden gedetacheerd voor de dagelijkse coördinatie van al het geplande NDO-werk. Deze deskundige fungeert dan als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.
Zo kan de stralingsbeschermingsdeskundige van Applus+ RTD enerzijds als contactpersoon en intermediair tussen de betrokken partijen fungeren, en anderzijds als tussenpersoon voor de hoofdaannemer/opdrachtgever en de overheid functioneren. Er is dus altijd iemand in de buurt die verstand heeft van zaken en kan er snel gehandeld worden, mocht dat nodig zijn.