INTRODUCTIE

De Kernenergiewet (KeW), is in 1963 opgesteld om de veiligheid bij het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling te verhogen. In Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is een artikel gewijd aan de noodzaak om de risico's voorafgaand aan het werken met bronnen met ioniserende straling, te inventariseren. Door de risico's van het desbetreffende werk in kaart te brengen, kan een inschatting worden gemaakt van de stralingsdosis bij het reguliere werk met de bronnen en bij mogelijk onbedoelde gebeurtenissen of incidenten. Aan de hand van de risicoanalyse kan bijvoorbeeld worden bekeken of de werkmethodiek moet worden aangepast of aanvullende afscherming nodig is.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
De procedure voor het opstellen van een risico-inventarisatie & -evaluatie
 
Bij de start van het traject zal één van onze stralingsbeschermingsdeskundigen een bezoek aan uw bedrijf brengen. Tijdens dit bezoek worden met u de verschillende werkzaamheden met de bronnen en dosistempi in kaart gebracht. Aan de hand van uw inbreng en onze specifieke kennis, worden de risico's nauwgezet in kaart gebracht. Applus+ RTD kan samen met u een risicoanalyse en -evaluatie opstellen voor het toepassen van röntgentoestellen en/of radioactieve bronnen die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018. We rapporteren vervolgens aan u ons advies over mogelijke aanvullende maatregelen en eventuele oplossingen voor mogelijke problemen.
 
Wilt u meer te weten komen over onze risico-inventarisatie & -evaluatie voor toepassingen met ioniserende straling? Neem contact met ons op.
 
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Wat is risico-inventarisatie & -evaluatie voor toepassingen met ioniserende straling?
 
Alle bedrijven die gebruikmaken van röntgentoestellen of radioactieve bronnen moeten volgens het Besluit stralingsbescherming de risico’s van het werken met deze toepassingen inventariseren en evalueren. Applus+ RTD kan dit samen met u doen. Zo stellen wij samen met u de risico-inventarisatie & -evaluatie op, waarbij wij werken aan de hand van de eisen die in de recente wet- en regelgeving. We voeren de risico-inventarisatie & -evaluatie uit, stellen een rapport op en geven u advies over mogelijke aanvullende maatregelen. Zo weet u voortaan zeker dat u aan de huidige veiligheidsnormen voldoet en komt u niet voor verrassingen te staan. Bovendien verhoogt u met een risico-inventarisatie & -evaluatie de veiligheid binnen uw bedrijf.
DOELGROEP
Bij Applus+ RTD kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met een risico-inventarisatie & -evaluatie. Het opstellen, nalopen en evalueren van een risico-inventarisatie vormt de kern van deze analyse. Deze risicoanalyse stellen we samen met u op. Dat betekent ook dat we u kunnen helpen bij het bepalen van de indeling van radiologische medewerkers en ruimtes.
 
Omdat we werken aan de hand van de meest recente eisen in de wet- en regelgeving kunt u als bedrijf tijdig in actie komen als er risico’s zijn. Met onze risico-inventarisatie & -evaluatie stellen we namelijk een rapport op en geven we u advies over mogelijke aanvullende maatregelen, zoals stralingsbescherming. Verandert er iets aan uw bronnen, toestelbestand, werkzaamheden of heeft u een verbouwing achter de rug? Dan kunnen wij de risico-inventarisatie & -evaluatie actualiseren. We nemen de nieuwe omstandigheden dan mee en zullen de risico-inventarisatie & -evaluatie, indien nodig, vernieuwen. Zo blijft u voldoen aan uw wettige verplichtingen omtrent werken met ioniserende straling.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel