INTRODUCTIE

Wanneer in Nederland voor van het gebruik van bepaalde radioactieve bronnen, radioactieve stoffen en toestellen geen vergunning is vereist (zie Vergunningaanvraag radioactieve bronnen/stoffen en toestellen), is er veelal wel sprake van registratieplichtige hoeveelheden radioactieve stoffen, of registratieplichtige röntgentoestellen.Registratieplichtige handelingen met radioactieve stoffen of röntgentoestellen zijn vastgelegd in artikel 3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Registratieplichtige handelingen met radioactieve stoffen of röntgentoestellen zijn vastgelegd in artike 3.10 van het Bbs.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Applus+ RTD kan u  -ondersteunen met het opstellen de registratie. Hiervoor zal onze stralingsbeschermingsdeskundige (niveau stralingsbeschermingsdeskundige CD of ACD) met u een afspraak maken voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de benodigde documenten worden verzameld of opgesteld en bespreken wij met u de registratie. Daarnaast zal de stralingsbeschermingsdeskundige aan u informatie vragen die als input wordt gebruikt voor het opstellen van de risicoanalyse voor werknemers en de risicoberekeningen voor de omgeving.
 
De stralingsbeschermingsdeskundige zal vervolgens op ons kantoor de registratie en de berekeningen uitwerken en deze aan u voorleggen. U kunt vervolgens de registratie indienen bij ANVS. Wanneer u dat wenst kan de stralingsbeschermingsdeskundige dit samen met u doen bij u op kantoor.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Registratieplichtige radioactieve stoffen zijn over het algemeen materialen met radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong, of handelingen met radioactieve stoffen die een relatief laag risico met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn vuurvaste stenen, straalgrit zirkoonzand of  ingekapselde bronnen die toegepast worden voor bijvoorbeeld gaschromatografie. Of u daadwerkelijk registratieplichtige handelingen uitvoert is vastgelegd in artikel 3.10 van het Bbs.  
 
Een registratie kan digitaal uitgevoerd worden via het ANVS-loket:
 
 
Bij het ANVS-loket dient ingelogd te worden met de E-herkenning. Mocht uw bedrijf nog niet over een E-herkenning beschikken, moet dit alsnog aangevraagd worden, met betrouwbaarheidsniveau 2+.
 
DOELGROEP
Applus+ RTD geeft input voor het indienen van een registratie van klanten.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel