INTRODUCTIE
Wanneer in Nederland voor van het gebruik van bepaalde radioactieve bronnen, radioactieve stoffen en toestellen geen vergunning is vereist (zie Vergunningaanvraag radioactieve bronnen/stoffen en toestellen), is er veelal wel sprake van meldingsplichtige hoeveelheden radioactieve stoffen, of meldingsplichtige röntgentoestellen.
De Applus+ oplossing
Applus+ RTD kan met u meldingen opstellen. Hiervoor zal een stralingsdeskundige (niveau 2 of 3) van ons met u een afspraak maken voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de benodigde documenten worden verzameld of opgesteld en bespreken wij met u de tekst van de melding. Daarnaast zal de stralingsdeskundige aan u informatie vragen die als input wordt gebruikt voor het opstellen van de risicoanalyse voor werknemers en de risicoberekeningen voor de omgeving.
 
De stralingsdeskundige zal vervolgens op ons kantoor de melding en de berekeningen uitwerken en deze aan u voorleggen. U kunt vervolgens de complete melding indienen bij het RVO.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Meldingsplichtige radioactieve stoffen zijn over het algemeen materialen met radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong. Voorbeelden hiervan zijn Straalgrid en Vormzand (Zirkoonzand). Of u ook daadwerkelijk over meldingsplichtige hoeveelheden beschikt is vastgelegd in de “Uitvoeringsregeling Straling EZ” (Economische Zaken).
 
Van het bezit en gebruik van deze stoffen dient dan melding te worden gedaan bij het RVO van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 
Röntgentoestellen met een hoogspanning tot 100 kilovolt zijn volgens het Besluit Stralingsbescherming (artikelen 21) meldingsplichtig. Hiervoor geldt vervolgens dat volgens het Besluit Stralingsbescherming melding gedaan dient te worden bij het RVO, van het in gebruik nemen c.q. het buiten gebruik stellen, respectievelijk het in opslag nemen c.q. het uit opslag nemen van een (niet-vergunningplichtig) toestel, zie artikelen 18, 21 en 22. Dit dient te gebeuren middels het formulier "Melding Toestellen".
DOELGROEP
Applus+ RTD geeft input voor het volledigen van RVO aanvragen van klanten.