INTRODUCTIE

Wanneer er aan een lading schroot een verhoogd stralingsniveau is gemeten en het vermoeden is dat het om radioactieve stoffen gaat, moet een melding worden gedaan aan Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Op de site van de ANVS staat hoe u de melding dient uit te voeren. Hier is een handreiking geschreven ‘Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen’. De handreiking kunt u downloadenop de volgende site; https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2019/03/08/handreiking-metaal-en-schroot-radioactieve-stoffen De melding kunt u hier doen.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Applus+ RTD heeft meer dan 20 jaar ervaring met de inspecties van dergelijke schrootladingen. Wij hebben een vergunning om in Nederland schrootladingen met radioactieve stoffen te inspecteren en de voorwerpen die de radioactieve stoffen bevatten uit de schrootlading te verwijderen. De aangetroffen materialen kunnen wij, met toestemming van de ANVS,  in veel gevallen direct meenemen om dit vervolgens  af te voeren voor hergebruik, verwerking of definitieve opslag.
Na afloop van het werk worden de lege container en de werkvloer gecontroleerd op radioactieve besmettingen. Afsluitend ontvangt u een rapport, waarin het werk en de radioactieve stoffen zijn beschreven.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Bij schrootverwerkende bedrijven worden af en toe radioactieve stoffen in een lading schroot aangetroffen. Dit kunnen bijvoorbeeld oude aanwijsinstrumenten met radiumverf zijn of deuren met slakkenwol, maar ook oude bliksemafleiders met radioactieve bronnen.
 
Veel schrootbedrijven hebben bij de weegbrug een stralingsdetector geplaatst die van alle inkomende ladingen schroot het stralingsniveau meet. Bij een verhoogd stralingsniveau gaat het alarm af en zal de lading moeten worden onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf.
 
DOELGROEP
 Applus+ RTD heeft meer dan 20 jaar ervaring met de inspecties van  schrootladingen. Wij hebben een vergunning om in Nederland schrootladingen met radioactieve stoffen te inspecteren en de voorwerpen die de radioactieve stoffen bevatten uit de schrootlading te verwijderen.
 
De aangetroffen materialen kunnen wij, in overleg met de ANVS, meenemen om dit vervolgens af te voeren voor hergebruik, verwerking of definitieve opslag. 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel