INTRODUCTIE

Naast de jaarlijkse inspectie aan de meetopstelling zelf, kunnen wij tijdens het bezoek het beheersysteem op gebied van straling (het Kernenergiewet-dossier met de risicoanalyses en de berekeningen van de stralingsdosis aan de terreingrens) en stralingsbeschermingsorganisatie (deskundigheid) van uw bedrijf of instelling beoordelen en toetsen aan de wetgeving op het gebied van ioniserende straling.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Het gebruik van ingekapselde radioactieve bronnen en toestellen (röntgentoestellen en elektronenversnellers) valt in Nederland onder de Kernenergiewet en de uitvoeringsbesluiten, zoals het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Voor veel toepassingen met ingekapselde bronnen en röntgentoestellen is een vergunning noodzakelijk. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die een periodieke of jaarlijkse inspectie vereisen van de opstelling. Zo moet de jaarlijkse besmettingscontrole (veegtest) aan de ingekapselde bronnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd door of onder verantwoording van een stralingsbeschermingsdeskundige.
 
De resultaten van de inspectie worden aan u gerapporteerd en wij brengen een advies uit met betrekking tot verbeterpunten.
 
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
In veel bedrijven en instellingen is niet voldoende deskundigheid of geschikte meetapparatuur aanwezig om de opstellingen periodiek te inspecteren.
 
Applus+ RTD heeft al meer dan 40 jaar de besmettingscontroles en inspecties aan ingekapselde bronnen en stralingsmetingen en inspecties aan röntgentoestellen in het dienstenpakket. De stralingsbeschermingsdeskundige van Applus+ RTD kan op uw locatie deze inspectie uitvoeren. Bijvoorbeeld, bij de besmettingscontrole van een ingekapselde bron wordt ook het stralingsniveau rondom de meetopstelling gemeten en wordt de opstelling met de bron visueel geïnspecteerd. Ook na de installatie van nieuwe ingekapselde bronnen en toestellen moet een dergelijke inspectie worden uitgevoerd.
 
DOELGROEP
Naast de jaarlijkse inspectie aan de meetopstelling zelf, kunnen wij tijdens het bezoek het beheersysteem op gebied van stralingsbescherming (het Kernenergiewet-dossier met  o.a. de risicoanalyses en de berekeningen van de stralingsdosis aan de terreingrens) en stralingsbeschermingsorganisatie (deskundigheid) van uw bedrijf of instelling beoordelen en toetsen aan de Kernenergiewet en daaraan gerelateerde vigerende wetgeving.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel