INTRODUCTIE
Inspectie engineering is het inzetten van de inspectiemethodiek van Applus+ RTD al tíjdens het ontwerp van een object. Inspectie engineering draagt bij aan goede prestaties van apparatuur en installaties en voorkomt onnodig hoge kosten. Als een inspectie pas plaatsvindt tijdens de gebruiksfase, kan het namelijk zo zijn dat er allerlei aanpassingen gedaan dienen te worden. De ontwerpfase is in dat geval minder effectief en de productiefase kan pas later worden gestart.
DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Het multidisciplinaire team van Applus+ RTD heeft uitgebreide ervaring in materiaalonderzoek van zowel nieuwe als beschadigde componenten. Met onze ontworpen materiaal prestatiedatabase krijgt u eenvoudig inzicht in de uitgevoerde engineering inspecties. Met deze unieke digitale modelleringstechnieken is implementatie van bijvoorbeeld op maat uitgevoerde NDO-methoden eenvoudig en inzichtelijk.
 
Inspectie engineering is van essentieel belang als u streeft naar de verwachte prestaties van materialen in industriële apparatuur en constructies. Inspecties zijn tevens vaak wettelijk vereist.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Met voorafgaande inspectie van ontwikkelde componenten, geconstrueerde fabricaten en systemen, voldoen prestaties van materialen in industriële apparatuur en constructies eerder aan de verwachtingen. Inspecties zijn hiermee noodzakelijk, en bovendien veelal wettelijk vereist. Omdat inspecties in sommige gevallen alleen kunnen plaatsvinden als een object uit bedrijf genomen wordt, kan inspectie tijdens de productiefase hoge kosten met zich meebrengen.
DOELGROEP
Door al tijdens de ontwerpfase van een object de inspectie methodiek voor de gebruiksfase toe te passen, kunt u dus kosten besparen en falen voorkomen. Met inspectie engineering kunt u het ontwerp van het object aanpassen en optimaliseren, waar u in de gebruiksfase de vruchten van plukt. De inspectiedatabase kan vanaf het begin gevuld worden met relevante gegevens, zodat degradatie accuraat voorspeld kan worden. Het resultaat? U kunt tijdig ingrijpen indien nodig, en zo falen voorkomen.
 
Onze ontworpen inspecties voor de ontwerpfase van een installatie of apparatuur dragen bij aan effectieve en efficiënte producties. De inspecties verlenen u hiernaast ook inzicht in de prestaties op lange termijn, zodat u hier tijdig op kunt inspelen. Zo helpen onze inspecties bij het minimaliseren van de OPEX, oftewel de terugkerende kosten van uw materiaal, apparatuur en installaties, en de CAPEX, oftewel de kosten voor de product- of systeemontwikkeling, tijdens de operationele levensduur.
Inspectie-engineering_NL,0.pdf

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel