INTRODUCTIE

Applus+ RTD biedt kwalitatief hoogstaande en innovatieve diensten voor bedrijven in de energie-, olie-, gas-, en chemische industrie. Bedrijven die beschikken over radioactieve bronnen, een röntgentoestel of röntgenapparaat, of werkzaamheden verrichten met (natuurlijke) radioactieve stoffen, dienen een bepaalde stralingsdeskundigheid te hebben en dient zich te houden aan de richtlijnen van de Kern Energie Wet (KEW) en Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
De voordelen van inhuur en advies van een stralingsbeschermingsdeskundige bij Applus+ RTD.
 
Dit kunt u van onze stralingsbeschermingsdeskundige verwachten:
 
  • Geven van advies over de actuele wet- en regelgeving en hoe het bedrijf aan deze eisen kan voldoen;
  • Opstellen en aanpassen van werkinstructies en procedures;
  • Opstellen van een registratie aan de overheid of vergunningaanvraag;
  • Advies voor een overzichtelijke administratie (Kernenergiewet dossier);
  • Geven van instructies aan de medewerkers;
  • Acceptatietest uitvoeren voor een nieuw of gewijzigde bron of toestel;
  • Het opstellen van een jaarrapportage;
  • Beoordelen of opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie.
 
De stralingsbeschermingsdeskundige zal schriftelijk worden aangewezen door de rechtspersoon van uw bedrijf, en heeft daarmee een overeenkomst gekregen, waardoor hij voldoende in staat zal zijn om zijn/haar taken en verantwoordelijkheden naar behoren uit te kunnen voeren.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
In het geval dat een bedrijf niet beschikt over een gediplomeerd stralingsbeschermingsdeskundige, is Applus+ RTD de juiste partner. Onze medewerkers zijn goed geschoold, zijn geregistreerd en bezitten allen tenminste het diploma ioniserende straling niveau 3 (coördinerend deskundige, algemeen coördinerend deskundige).
 
Daarnaast staan zij geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige in het register van het ANVS (zie informatie hierover op: https://bit.ly/2M2PadN) en  bevoegd u te adviseren op het gebied van radioactieve straling, stralingsbescherming en stralingshygiëne. De adviezen zijn altijd gebaseerd op de wet- en regelgevingen, procedures en werkinstructies die op dat moment van kracht zijn.
DOELGROEP
In opdracht van de stralingsdeskundige zal Applus+ RTD eens per jaar of, indien gewenst, vaker een stralingsveiligheidsinspectie uitvoeren. Zo bent u ervan verzekerd dat uw bedrijf voldoet aan de door de KEW/Bbs gestelde eisen omtrent radioactiviteit en stralingsbescherming.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel