INTRODUCTIE

Eddy Current onderzoek (ook wel bekend als wervelstroomonderzoek) wordt gebruikt om defecten in metalen objecten te detecteren. Dit gebeurt door deze objecten bloot te stellen aan een wisselend magnetisch veld, waardoor wervelstromen in het te onderzoeken object worden opgewekt. Eventueel aanwezige defecten beïnvloeden het verloop van deze wervelstromen en kunnen op die manier worden gedetecteerd. Zowel magnetiseerbare materialen (bijvoorbeeld koolstofstaal) als niet-magnetiseerbare materialen (zoals bijvoorbeeld RVS of koperlegeringen) kunnen worden onderzocht.

De Applus+ oplossing
Applus + RTD biedt verschillende inspectiemethoden voor warmtewisselaarbuissystemen, waaronder:
 
Tube testing: een belangrijke toepassing van de eddy current techniek is het onderzoeken van warmtewisselaarpijpen. Afhankelijk van factoren als pijpmateriaal en aard van de te detecteren defecten wordt een geschikte onderzoeksmethode geselecteerd. (met linkje naar tube testing)
 
Slofec: Slofec is een snelle onderzoeksmethode om corrosie in stalen platen of leidingen te detecteren. Een veel gebruikte toepassing is het onderzoeken van tankbodems. Een aanwezige coating is geen belemmering voor het onderzoek.
 
RTD INCOTEST: Het Applus RTD INCOTEST systeem biedt ons een snelle, accurate en betrouwbare methode om ijzerhoudende pijpen en vaten te onderzoeken op wanddikte-afname, door de thermische isolatie heen. RTD Incotest is daarmee zeer geschikt voor bijvoorbeeld het opsporen van FAC (Flow Accelerated Corrosion) of corrosie onder isolatie in geïsoleerde stalen leidingen.
 
Oppervlakte-scheuronderzoek: eddy current kan ook worden ingezet om oppervlakken te onderzoeken op aanwezigheid van scheuren (bijvoorbeeld spanningscorrosiescheuren in RVS). Afhankelijk van het te onderzoeken materiaal kunnen alleen oppervlakte-brekende scheuren of zowel oppervlakte-brekende scheuren en onder het oppervlak gelegen scheuren worden gedetecteerd. Een eventueel aanwezige coating is hierbij geen probleem. Ook lassen kunnen worden onderzocht.
 
Eddy Current Array: Dit is een methode waarbij een groot aantal eddy current sensoren in 1 taster is samengevoegd. Hierdoor kunnen grotere oppervlakken met een grote detectiegevoeligheid worden onderzocht. Eventueel aanwezige scheurindicaties kunnen grafisch worden weergegeven.
 
ACFM: ACFM is een wervelstroom gebaseerde methode ontwikkeld voor het bepalen van de diepte van oppervlakte brekende scheuren. De methode is ook geschikt voor het onderzoeken van de weldcap en de ‘heat affected’ zone.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Wervelstroomtests zijn van belang in elke sector die het gebruik van warmteoverdrachtssystemen omvat, waaronder:
 
- Olie en Gas
- Chemie
- Petrochemie
- Koeltechnische industrie
- Energy
- Industriele klimaatregelingssystemen
 
DOELGROEP
Belangrijke voordelen van de Eddy Current onderzoeksmethode zijn:
             Direct contact met het oppervlak van de te onderzoeken component is niet nodig. In de meeste gevallen is de aanwezigheid van een coating daarom geen probleem.
             Scans kunnen op hoge snelheid worden gemaakt
             Er zijn geen koppelmiddelen of andere (chemische) producten nodig die afval veroorzaken.
Geavanceerd Niet Destructief Onderzoek
Remote field testing of RFT is een van de vele elektromagnetische testmethoden die gewoonlijk worden toegepast op het gebied van niet-destructieve testen. Andere elektromagnetische inspectiemethoden omvatten magnetische fluxlekkage, conventionele wervelstroom en wisselstroomtestmeting. Externe veldtests worden geassocieerd met wervelstroomtests en de term 'veldontwikkelstroomtesten op afstand' wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van veldtesten op afstand. Er zijn echter verschillende grote verschillen tussen het testen van wervelstromen en testen op afstand in de praktijk. RFT wordt voornamelijk gebruikt om ferromagnetische slangen te inspecteren, aangezien conventionele wervelstroomtechnieken problemen hebben bij het inspecteren van de volledige dikte van de buiswand vanwege het sterke huideffect in ferromagnetische materialen. Gebruik bijvoorbeeld conventionele wervelstroomspoeldraden voor het inspecteren van een stalen buis met een dikte van 10 mm (zoals wat kan worden aangetroffen in warmtewisselaars) zou frequenties rond 30 Hz vereisen om een adequate binnendiameter van I.D. naar O.D. penetratie door de buiswand. Het gebruik van een dergelijke lage frequentie resulteert in een zeer lage gevoeligheid van foutdetectie. De penetratiegraad kan in principe worden verhoogd met behulp van gedeeltelijke verzadigingsstroomstroomsondes, magnetisch voor-ingestelde sondes en gepulseerde verzadigingssondes. Vanwege het grote volume van het aanwezige metaal en de potentiële permeabiliteitsvariaties binnen het product, zijn deze gespecialiseerde wervelstroommetingen echter nog steeds beperkt in hun inspectiemogelijkheden. De moeilijkheden bij het testen van ferromagnetische buizen kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de externe veldtestmethode. De RFT-methode heeft het voordeel dat er bijna gelijke sensitiviteit van detectie op zowel de binnen- als de buitenzijde van een ferromagnetische buis mogelijk is. De methode is zeer gevoelig voor variaties in de wanddikte en heeft de neiging minder gevoelig te zijn voor vulfactorveranderingen tussen de spoel en de buis. RFT kan worden gebruikt om elk geleidend buisvormig product te inspecteren, maar het wordt over het algemeen als minder gevoelig beschouwd dan conventionele wervelstroomtechnieken bij het inspecteren van niet-ferromagnetische materialen. Near Field Testing (NFT) -technologie is een snelle en kosteneffectieve oplossing die speciaal is bedoeld voor inspectie van koolstalen buizen van fin-fan. Deze nieuwe technologie is gebaseerd op een eenvoudig driver-pick-up wervelstroom-sondeontwerp dat een zeer eenvoudige signaalanalyse biedt. NFT is specifiek geschikt voor de detectie van inwendige corrosie, erosie of putjes in buizen van koolstofstaal. De NFT-sondes meten de lift-off of 'vulfactor' en zetten deze om naar signalen op amplitude (geen faseanalyse). Omdat wervelstroompenetratie beperkt is tot het binnen oppervlak van de buis, worden NFT-sondes niet beïnvloed door de vingeometrie aan de buitenkant van de buis.
RTD INCOTEST (Geïntegreerde Component Testing) is gebaseerd op het gepulste wervelstroom (PEC) -principe en is een betrouwbare manier om ferro-buizen en vaten te onderzoeken door hun thermische isolatie en beschermende coatings. De diepgaande PEC-technologie is een uitstekend hulpmiddel om verdere inspecties prioriteit te geven. In deze techniek genereert de zendspoel wervelstromen aan het oppervlak van het materiaal. Terwijl ze diffunderen, genereren ze een magnetisch veld dat wordt gedetecteerd door de ontvangende spoel in de sonde. De gemiddelde resterende wanddikte binnen het ingesloten magnetische veld is evenredig met de vervaltijd van het ontvangen signaal.
Magnetische fluxlekkage (MFL) is een buis-testtechniek die primair is ontworpen voor het snel testen van ferromagnetische buizen met niet-ferromagnetische vinnen die om hen heen zijn gewikkeld, zoals in luchtvin-koelers. Twee sterke magneten genereren een statisch magnetisch veld dat de buiswand verzadigt (figuur 1). Wanneer een fout (putcorrosie, muurverlies, enz.) Zich tussen de twee magneten bevindt, wordt de magnetische flux in de buiswand verstoord en zal er een kleine hoeveelheid flux in de binnenbuis lekken. Deze lekkage van flux wordt gedetecteerd door de spoelen geplaatst tussen de magneten. De variatie van de fluxlekkage induceert stroom in de spoelen, waardoor een signaaloutput wordt veroorzaakt. Deze signaaluitvoer kan worden gebruikt om informatie te geven over elke wanddikte-reductie in de buis. Magnetische flux lekkage (MFL) wordt voornamelijk toegepast bij de inspectie van luchtvin-koelers, maar het kan ook worden gebruikt voor het inspecteren van kale buizen met een diameter van 2,5 cm en meer.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel