Het-Applus--Competence-Training-Center-gaat-alle-theorie-examens-digitaal-afnemen.

09/09/2022

  In de onderwijswereld wordt er steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook bij Applus+ RTD waarbij tijdens de coronapandemie Blended Learning succesvol is geïntroduceerd voor de stralingsopleiding TMS (Toezichthoudend Medewerker Straling). Applus+ RTD was de eerste aanbieder in Nederland die hierop inspeelde. Nu is zij bezig met de volgende transitie: alle theorie-examens digitaal afnemen.

  Per jaar neemt het Applus+ Competence Training Center zo’n 650 theorie-examens af. Na het digitaliseren van de lesstof naar de Blended Learning is direct gestart met het digitaliseren van het examen. Dit maakte het makkelijker om andere examens te digitaliseren. Een aantal niet destructief onderzoek (NDO) examens zijn inmiddels succesvol omgezet. De overige NDO-examens worden in de aankomende periode gefaseerd gedigitaliseerd. 

  Voorbereidingen

  Er is een tijdrovend proces aan het digitaliseren van examens voorafgegaan. Alle examenvragen zijn gecontroleerd op juistheid. Alle juiste vragen met bijbehorende antwoorden zijn vervolgens in een online examendatabank gezet. Waarop E-learningspecialist Sary Kusumasary het systeem heeft voorzien van alle nodige voorwaarden. Denk hierbij aan:

  • Aantal benodigde vragen per onderwerp;
  • Aantal vragen per theorie-examen;
  • Duur van het examen;
  • Minimale score voor een voldoende. 

  Hierdoor wordt altijd een juist examen afgenomen.
  Een ander belangrijk aspect van het digitaal afnemen van examens is de beveiliging. Er is goed gezocht naar een veilige omgeving voor de vragenbank en waar de examenkandidaten veilig en beschermd het examen kunnen afleggen. Het systeem heeft de hoogst mogelijke beveiliging en dat zal door Applus+ RTD als ook door externe auditoren steekproefsgewijs gecontroleerd worden.  

  Hoe verloopt een digitaal examen?

  Voorgaand aan het examen krijgt de kandidaat een uitnodiging. Als de examenkandidaat nog niet beschikt over inloggegevens voor de online leeromgeving, ontvangt de examenkandidaat een uniek token. Op de examendag stelt Applus+ RTD voor iedere examenkandidaat een tablet beschikbaar. De examenkandidaat meldt zich bij de surveillant. De surveillant controleert de identiteit van eenieder en toont dan een instructievideo aan alle examenkandidaten. Na de identiteitscontrole wordt het examen online beschikbaar gemaakt voor alle kandidaten en kunnen ze starten op de tablet. Na afloop ziet de examenkandidaat direct of hij het minimaal aantal vragen goed beantwoord heeft en dus het examen positief heeft afgerond. De examenkandidaat kan direct het examen inkijken en de juist en onjuist beantwoorde vragen terugvinden.

  Het examencentrum verwerkt daarna de behaalde scores en stuurt de examenkandidaat de uitslag per e-mail toe. Het behaalde diploma of NDO-certificaat wordt daarna, bij voldoen aan alle certificatievereisten, naar de werkgever toegestuurd.

   

  Wat zijn de voordelen van digitaal examineren?

  De consistentie, structuur en kwaliteit bieden voor alle partijen een besparing van tijd en kosten:

  • De kandidaat ziet gelijk het behaalde resultaat en kan de examenvragen direct inzien;
  • Spieken is niet meer mogelijk omdat alle vragen en antwoorden random per kandidaat worden geselecteerd;
  • Het examenwerk hoeft niet meer nagekeken te worden: dit scheelt tijd en mogelijke fouten;
  • In de digitale omgeving worden statistieken en analyses van alle vragen bijgehouden: dit komt ten goede aan de kwaliteit van de examenvragen, daarnaast is er een beter overzicht van alle uitslagen;
  • Alle vragen staan in de digitale examenbank en kunnen makkelijker onderhouden worden;
  • De examens worden niet meer uitgeprint: dit scheelt tijd en veel papier.
  • De verwerking en archivering zijn minder tijdrovend.

  Applus+ Competence Training Center is blij met de ontwikkeling en verwacht hiermee haar kandidaten beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Heb je nog vragen over het digitaal examineren? Stel deze dan gerust via website, via de e-mail: opleidingen@applusrtd.com of via de telefoon: +31 10 716 6241.

  Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

  Cookie settings panel