INTRODUCTIE

Materialen, producten of reststoffen kunnen radioactieve stoffen bevatten. Deze radioactieve stoffen kunnen van natuurlijke oorsprong zijn, of kunnen ten gevolge van menselijke handelingen in het product zijn gekomen. De radioactiviteit moet hoe dan ook in kaart worden gebracht. Ioniserende straling, kan namelijk enorm schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Besmetting moet daarom in alle gevallen worden voorkomen. Radioactiviteitsanalyses zijn uitermate geschikt voor het opsporen en in kaart brengen van radioactiviteit.

DOWNLOAD
De Applus+ oplossing
Applus+ RTD kan diverse materialen én ruimtes op radioactiviteit analyseren. Onze dienst omvat:
  • Het analyseren van materialen die natuurlijke radioactiviteit bevatten en het bepalen van de activiteitconcentraties hiervan.
  • Het analyseren van kunstmatige radioactieve stoffen, zoals metalen en voedselproducten, en het bepalen van de activiteitconcentraties hiervan.
  • Het analyseren van zowel vloeistoffen als vaste stoffen.
  • Mogelijkheid om de radioactiviteit te analyseren van veegtesten (oppervlaktebesmetting) op de aanwezigheid van radioactieve stoffen, die alfastraling en bètastraling veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een veegtest zijn van ruimtes waar met radioactieve stoffen is gewerkt.
 
Na de analyse kunnen stralingsbeschermingsdeskundigen van Applus+ RTD uitspraak doen of de radioactiviteitconcentraties onder of boven de wettelijke limieten zijn. Dit wordt vastgelegd in een rapport.
 
 
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Wat zijn radioactiviteitsmetingen?
 
Om een uitspraak te kunnen doen over of de radioactiviteitconcentraties in de materialen, producten of reststoffen onder of boven de wettelijke limieten zijn, wordt een monster genomen dat in het radionuclidelaboratorium wordt geanalyseerd. Daar kan worden vastgesteld of de materialen, producten of reststoffen al dan niet gevaarlijk zijn voor mens, dier of natuur.
 
Applus+ RTD heeft een radionuclidenlaboratorium waar dergelijke monsters worden geprepareerd. Vervolgens worden de monsters in één van de meetopstellingen geanalyseerd. Wij kunnen met deze apparatuur zowel vloeistoffen als vaste stoffen analyseren.
DOELGROEP
De radioactiviteitsmetingen van Applus+ RTD zijn om verschillende redenen erg doeltreffend. Allereerst wordt er op diverse toepassingsgebieden geanalyseerd. U kunt altijd bij ons terecht, of het nu om materialen, producten of reststoffen gaat. Wij zijn bekend met tal van toepassingsgebieden, waardoor onze radioactiviteitsmetingen te allen tijde zorgvuldig kunnen worden uitgevoerd.
 
Naast diverse toepassingen is onze analyse zeer snel. Dat heeft alles te maken met onze interne werkwijze. Onze analyses worden namelijk in eigen laboratorium uitgevoerd. Niet alleen elimineren we hiermee wachttijden, ook houden we grip op alle analyses en zal niets ons ontgaan. Tot slot kunnen wij radioactiviteitsmetingen uitvoeren met zowel vaste stoffen als vloeistoffen. Zo heeft u nu een centraal punt voor al uw analyses, ongeacht de soort stof die u wilt laten analyseren.
TIS-radioactiviteitsmeting_NL,0.pdf

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

Cookie settings panel