INTRODUCTIE

De Basisinstructie Medewerker Straling is specifiek voor bedrijven en wordt incompany gegeven. De lesonderwerpen worden in samenspraak aan de bedrijfsbehoeften aangepast.

De Applus+ oplossing

In het Besluit basisveiligheid stralingsbescherming (BbS) worden deskundigheidseisen geformuleerd. Volgens de wet hoeven personen die werken in de nabijheid van bronnen die ioniserende straling (kunnen) uitzenden, niet deskundig te zijn. Wel moeten ze geïnstrueerd en geïnformeerd zijn. Voor deze personen is deze Basisinstructie medewerker Straling ontwikkeld. Tijdens deze dag verkrijgt de cursist inzicht in de regels die van toepassing zijn bij het werken in de nabijheid van stralingsbronnen. Hij/zij krijgt uitleg over de (kleine) risico's en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de toepassingen.

 

De instructie wordt gegeven door stralingsdeskundigen met ruime praktische ervaring, ook na de basisinstructie kunnen de deelnemers een beroep doen op de docenten van Applus+RTD. Aan het einde van de basisinstructie wordt aan de deelnemers een 'Applus+RTD- verklaring van deelname' uitgereikt.

 Tijdens de basisinstructie (2 – 6 uur) komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is straling?
  • Soorten van ioniserende straling
  • Radioactiviteit
  • Wetgeving
  • Maximaal aanvaardbare stralingsbelasting
  • Biologische effecten
  • Beknopte MC toets (optioneel)

 Geïnteresseerd? Vraag een offerte aan voor deze cursus via de website!

Of neem contact op via 010 - 716 6239 of via Opleidingen@applusrtd.com.

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel