INTRODUCTIE
Leren hoe u veilig om kunt gaan met Natural Occuring Radoactive Material and U krijgt les van Stralingsdeskundigen direct uit de praktijk.
De Applus+ oplossing
Een Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) NORM is een lokaal aanwezige werknemer die toezicht houdt op de stralingsveiligheid en vormt de link tussen de werkvloer en het management/de stralingsbeschermingseenheid.
 
De cursus Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) NORM is bedoeld voor iedereen die in de praktijk uitvoering geven aan en toezicht houden op werkzaamheden waarbij NORM aan de orde is. Natural Occuring Radioactive Material (NORM) zijn natuurlijke radioactieve stoffen. Deze kunnen in kleine hoeveelheden worden aangetroffen in delfstoffen, zoals bijvoorbeeld in zand, klei, steenkool, olie en gas. De toekomstig Tms NORM krijgt tijdens deze cursus inzicht in de veiligheidsaspecten en in de daarmee samenhangende regelgeving.
 
Personen uit onderstaande toepassingsgebieden dienen de Tms NORM te volgen:
  • Procesindustrie (olie en gaswinning, chemische industrie);
  • Energieopwekking (Geothermie, Kolencentrales);
  • Industriële reinigingsbedrijven en decontaminatie;
  • Schroot verwerkende bedrijven;
  • Bouwmaterialen voor grond-, weg- en waterbouw.
 
De cursus omvat 3 dagen basistheorie en dit wordt op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Daarnaast is er één dag die wordt georganiseerd in Rotterdam voor het specifieke gedeelte van de theorie en het practicum. Tenzij anders aangegeven zijn de lestijden van 09.00 tot 16.00.
 
Meer informatie is te vinden in de brochure. (Leaflet-Toezichthoudend medewerker stralingsdeskundige TMS )
 
Klik hier voor het cursusschema met cursusdata en -prijzen. (Cursusschema Straling 2019)
 
Schrijf je nu in via de website!
 
Of stuur een ingevuld inschrijfformulier naar opleidingen@applusrtd.com. Bij aanmelden voor een cursus is het aan te raden om Applus+ RTD Training te raadplegen over de bezetting van de desbetreffende cursus. Meer informatie is te vinden in de leaflet.
 
Inschrijfformulier
opleidingen@applusrtd.com