INTRODUCTIE

Een Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) Meet- en Regeltoepassingen dient toezicht te houden op werkzaamheden met ingekapselde stralingsbronnen en/of vergunnings- dan wel registratie plichtige röntgentoestellen en vormt de link tussen de werkvloer en het management/de stralingsbeschermingseenheid.

De Applus+ oplossing

De opleiding Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) M&R is bedoeld voor iedereen die een bron (ingekapselde bron, röntgentoestel, versneller) gebruikt en/of hierop toezicht uitoefent. Voor alle meet- en regeltoepassingen geldt namelijk dat het Besluit stralingsbescherming van kracht is voor het voorhanden hebben en toepassen van een stralingsbron. Dat houdt in dat degene die de bron gebruikt en/of hierop toezicht uitoefent deskundig moet zijn.

 

De toekomstig Tms M&R krijgt tijdens deze opleiding inzicht in de veiligheidsaspecten en in de daarmee samenhangende regelgeving. Applus+ RTD Training en Opleiding is door de ANVS erkend als instelling voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming.

 

De opleiding is bedoeld voor werknemers in bedrijven waar ioniserende stralingsbronnen worden toegepast bij de sturing van bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van gammastraling bij niveaumeters in de (petro-)chemische industrie of aan röntgenstraling in de voedingsmiddelenindustrie. De Tms Meet- en Regeltoepassingen is geschikt voor mensen die werken in de sector:

  • Meten van niveau, concentratie- en vochtmetingen in de (petro)chemische industrie;
  • Papier- textiel- en kunststofindustrie (dikte-, dichtheid- en gramgewichtsmetingen);
  • Productieprocessen van vloeibare producten (drank, wasmiddelen);
  • Wegenbouw;
  • Laboratoria: ECD’s;
  • Röntgentoestellen in vaste opstellingen voor analyse zoals XRF en XRD;
  • Het doorlichten van objecten m.b.v. röntgenstraling (o.a. bagage en kwaliteitscontrole voedingsmiddelen).

 

De cursus omvat 5 dagen waarvan 3 dagen basistheorie en wordt op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Daarnaast wordt er één dag theorie specifiek en één practicumdag georganiseerd bij Applus+ RTD te Rotterdam.

 

OPEN INSCHRIJVING EN INCOMPANY CURSUS

Al onze cursussen worden aangeboden via open inschrijving. U kunt zich inschrijven op de door u gewenste datum en locatie via onze online boekingstool Bookeo
 
Voor een incompany cursus stemmen we de inhoud, locatie en planning af op uw wensen op basis van een offerte. Het opleidingsprogramma wordt in overleg vormgegeven, met onderwerpen die specifiek aansluiten op de behoefte van uw bedrijf.
 
 

DOWNLOADS


Aanvullende informatie voor de cursist
Examenregelement Straling

 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel