/Energy-and-Industry/nl/Category-Solutions/Training-en-Opleiding/Stralingsbescherming/Refresher-straling-MR

INTRODUCTIE

Is het 3 tot 5 jaar geleden dat u een diploma ioniserende straling heeft behaald? Dan is het volgen van de Refresher TMS M&R een goed idee!

De Applus+ oplossing

Sinds 6 januari 2018 is het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht. Dit is een wijziging in de Nederlandse wetgeving voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. Dit betekent onder andere een aanpassing van het vergunningstelsel, waarbij bijvoorbeeld de ‘oude’ melding wordt vervangen door een registratie en in sommige gevallen door een kennisgeving. Een andere belangrijke verandering is dat bij het praktisch toepassen van straling niet meer gesproken wordt van de benodigde ‘stralingsdeskundige niveau 5A of 5B’, maar van een ‘Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming’ (TMS). Alle in het verleden uitgegeven diploma’s niveau 5A en 5B blijven wel geldig. Van werkgevers wordt nu verwacht dat zij zorgen voor adequate bijscholing in de specifieke toepassingsrichting. Dit kan bij Applus+RTD.

 

De Refresher Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Meet en Regeltoepassingen (M&R) is geschikt voor mensen die eerder een stralingsdiploma op niveau 5A of 4A hebben behaald. Behalve een herhaling van de basiskennis wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen in de normen en wijzigingen in de wet- en regelgeving. 

 

De medewerker die toezicht houdt op eenvoudige industriële toepassingen van ioniserende straling bij meet- en regeltoepassingen (minder dan 10 bronnen en gebruik op vaste locaties). Doet dat in de meeste gevallen parttime, bijvoorbeeld vanuit de functie als meet & regeltechnicus, onderhoudsmonteur, veiligheidskundige of productie medewerker.

 

De Tms Meet- en Regeltoepassingen is geschikt voor mensen die werken in onderstaande sectoren:

 • Meten van niveau, concentratie- en vochtmetingen in de (petro)chemische industrie;
 • Papier- textiel- en kunststofindustrie (dikte-, dichtheid- en gramgewichtsmetingen);
 • Productieprocessen van vloeibare producten (drank, wasmiddelen);
 • Wegenbouw;
 • Laboratoria: ECD’s.
 • Röntgentoestellen in vaste opstellingen voor analyse zoals XRF en XRD
 • Het doorlichten van objecten m.b.v. röntgenstraling (o.a. bagage en kwaliteitscontrole voedingsmiddelen);

 

Tijdens de studiedag wordt de praktische kennis van ioniserende straling opgefrist aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat is ioniserende straling? Ontstaan, soorten.
 • Wat doet ioniserende straling?
 • Wat zijn daarvan de effecten op mensen?
 • Hoe kunnen we straling meten om te weten hoe het met de veiligheid staat?
 • Hoe kunnen we ons tegen ioniserende straling beschermen?
 • Wat is de rol van de overheid? Wetgeving + recente wijzigingen.

 

OPEN INSCHRIJVING EN INCOMPANY CURSUS

Al onze cursussen worden aangeboden via open inschrijving. U kunt zich inschrijven op de door u gewenste datum en locatie via onze online boekingstool Bookeo
 
Voor een incompany cursus stemmen we de inhoud, locatie en planning af op uw wensen op basis van een offerte. Het opleidingsprogramma wordt in overleg vormgegeven, met onderwerpen die specifiek aansluiten op de behoefte van uw bedrijf.
 
 

DOWNLOADS


Aanvullende informatie voor de cursist
Examenregelement Straling

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel