INTRODUCTIE

Sinds 6 februari 2018 is de Nederlandse wetgeving op het gebied van stralingsbescherming opleidingen gewijzigd. De opleidingen Ioniserende Straling niveau 5A en 5B zijn vervallen. Hiervoor zijn de opleidingen ‘Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming’ (Tms) in de plaats gekomen.

De Applus+ oplossing

Vernieuwde inzichten in het veilig omgaan met stralingstoepassingen, de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen en controle op naleving, zijn opgenomen in het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin zijn ook nieuwe definities van deskundigheid opgenomen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms). 

Onder toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) verstaan we een lokaal aanwezige werknemer die toezicht houdt op de stralingsveiligheid en de link vormt tussen de werkvloer en het management/de stralingsbeschermingseenheid. Een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) dient zich in de praktijk te richten op drie taken. Deze taken zijn:

 • lokaal toezicht houden op stralingsveiligheid,
 • een sluitende administratie voeren van de handelingen onder zijn toezicht,
 • contact onderhouden met de (algemeen) coördinerend deskundige en op overtuigende wijze communiceren met overige werknemers en eventuele omstanders.

Applus+RTD verzorgt opleidingen Tms voor verschillende richtingen en toepassingsgebieden:

 

Tms Meet- en Regeltoepassingen (M&R)

 • Papier- textiel- en kunststofindustrie (dikte-, dichtheid- en gramgewichtsmetingen);
 • Productieprocessen van vloeibare producten (drank, wasmiddelen);
 • Meten van niveau, concentratie- en vochtmetingen in de (petro)chemische industrie;
 • Wegenbouw;
 • Laboratoria: ECD’s.
 • Röntgentoestellen in vaste opstellingen voor analyse zoals XRF en XRD
 • Het doorlichten van objecten m.b.v. röntgenstraling (o.a. bagage en kwaliteitscontrole voedingsmiddelen);

 

Tms Industriële Radiografie (IR)

 • Niet-destructief onderzoek (NDO);
 • Analyse en onderzoek d.m.v. röntgenstraling (o.a. Handheld XRF);
 • Productbewerking (o.a. voedseldoorstraling);
 • Exploratieonderzoek (zoals toegepast in de olie en gasindustrie).

 

Tms NORM (categorie A)

 • Procesindustrie (olie en gaswinning, chemische industrie);
 • Energieopwekking (Geothermie, Kolencentrales);
 • Industriële reinigingsbedrijven en de-contaminatie;
 • Schroot verwerkende bedrijven;
 • Bouwmaterialen voor grond-, weg- en waterbouw.

 

 Tms VRS-D

 •  Handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen op een D-lab (minder dan 0,2 Reinh);
 • Handelingen met open radioactieve bronnen met een beperkt stralingsrisico.
 • Radionuclidenlaboratoria;
 • Research, analyses en materiaalonderzoek;
 • Overheidsinstellingen (defensieonderdelen, brandweer).

 

Tms Tandheelkunde Basis

 • Het zelfstandig verrichten van handelingen en optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de tandarts- en/of mondhygiënisten praktijk.

 

 

BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT

 

 

 

DOELGROEP

 

 

 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel