De Applus+ oplossing
5 jaar na het behalen van het initiële certificaat kan de kandidaat een verlenging aanvragen van het ISO9712 certificaat. Hiervoor moet de kandidaat in ieder geval kunnen aantonen dat hij/zij een geldige ogentest heeft en daarnaast verifieerbaar bewijs kan weerleggen dat de NDO werkzaamheden zijn voortgezet zonder "aanzienlijke onderbreking". Een verlenging van het certificaat moet worden aangevraagd voordat het huidige certificaat verlopen is. U kunt de aanvraag doen, door het inschrijfformulier voor verlenging met een kopie van het certificaat en examenverslag toe te sturen aan: examinationcenter@applusrtd.com.
 
10 jaar na het behalen van het initiële certificaat kan de kandidaat het certificaat opnieuw geldig laten verklaren voor een hercertificatie examen positief af te ronden. Het hercertificatie examen bestaat uit een praktijk examen met een werkinstructie. Wij bieden hiervoor één of meerdere herhalingsdagen aan waarbij de kandidaat de kennis en de vaardigheden kan opfrissen. Hieronder vindt u het hercertificatie schema met daarin de mogelijke hercertificatie momenten. U kunt een kandidaat aanmelden, door een inschrijfformulier met een kopie van het certificaat en examenverslag toe te sturen aan: examinationcenter@applusrtd.com.
 
Applus+ maakt voor de NDO certificering gebruik van DNV GL als certificerende instelling, waar dit voorheen Hobéon SKO was. DNV GL is als certificerende instelling door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd en voldoet aan de gestelde eisen uit de NEN-EN-ISO9712.
 

DOWNLOADS VERLENGING EN HERCERTIFICERING NDO

Inschrijfformulier verlenging

 

 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel