De Applus+ oplossing

Indien u werkzaam bent als ‘Stralingsbeschermingsdeskundige’ op het niveau van algemeen coördinerend stralingsdeskundige (niveau 2) of als coördinerend stralingsdeskundige (niveau 3). Dan kunt u zich laten registreren bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Na een periode van vijf jaar kunt u zich laten her registreren. Voor (her)registratie geldt: naast uw diploma en aantoonbare werkervaring. Dat u over de voorgaande periode van 5 jaren kunt aantonen dat u met regelmaat uw kennis heeft onderhouden. Daarvoor moet de algemeen coördinerend deskundige per 5 jaar aantoonbaar 200 punten behalen en moet de coördinerend deskundige per 5 jaar aantoonbaar 120 punten behalen.   

Applus+RTD biedt u de mogelijkheid om uw kennisontwikkeling op te doen en punten te behalen middels bij- en nascholing. Wij bieden verschillende bijscholingscursussen voor coördineren stralingsdeskundigen op niveau 2 en 3 aan, dus u kunt zelf een onderwerp kiezen. De verschillende onderwerpen staan in de brochure en staan vermeldt in het cursusschema. Per dag krijgt u 10 punten toegekend. Cursus thema’s zijn o.a.:

Naturally Occurring Radioactive Material
Stralingsongevallen
Gammaspectometrie
Effecten van straling
Interne dosimetrie
Safeguards

 

Voor de thema's en data kunt u contact opnemen met Applus+ RTD door een e-mail te sturen aan: Opleidingen@applusrtd.com of via de telefoon 010 - 716 6239.  

 

 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel