INTRODUCTIE

Een Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) Meet- en Regeltoepassingen dient toezicht te houden op de werkzaamheden met nucleaire meetinstrumenten (vergunnings- dan wel registratie plichtige röntgentoestellen) en vormt de link tussen de werkvloer en het management/de stralingsbeschermingseenheid.

De Applus+ oplossing

In de wegenbouw gebruikt men nucleaire meetinstrumenten voor dichtheidsmetingen aan de zandbaan en asfaltlagen. Verder worden nucleaire meetinstrumenten gebruikt voor vochtmetingen van de ondergrond. Deze meetinstrumenten bevatten radioactieve bronnen met een relatief hoge activiteit en zijn transporteerbaar (mobiel).

De opleiding Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) M&R is geschikt voor medewerkers uit de Wegenbouw die een nucleair meetinstrument gebruiken en/of hierop toezicht uitoefenen. Voor alle meet- en regeltoepassingen geldt namelijk dat het Besluit stralingsbescherming van kracht is voor het voorhanden hebben en toepassen van een stralingsbron. Dat houdt in dat degene die de bron gebruikt en/of hierop toezicht uitoefent deskundig moet zijn.

Applus+ RTD Training en Opleiding is door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) erkend als instelling voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming.

De cursus omvat 4 dagen basistheorie en wordt op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Daarnaast wordt er één dag theorie specifiek en één practicumdag georganiseerd bij Applus+ RTD te Rotterdam. Op basis van de vooropleiding is de cursus met één dag uitgebreid t.o.v. de reguliere cursus, er wordt dan meer aandacht besteed aan alle onderwerpen om de slagingskans te verhogen.

 

OPEN INSCHRIJVING EN INCOMPANY CURSUS

Al onze cursussen worden aangeboden via open inschrijving. U kunt zich inschrijven op de door u gewenste datum en locatie via onze online boekingstool Bookeo
 
Voor een incompany cursus stemmen we de inhoud, locatie en planning af op uw wensen op basis van een offerte. Het opleidingsprogramma wordt in overleg vormgegeven, met onderwerpen die specifiek aansluiten op de behoefte van uw bedrijf.
 
 

DOWNLOADS


Aanvullende informatie voor de cursist
Examenregelement Straling

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel