INTRODUCTIE

In het Besluit basisveiligheid stralingsbescherming (Bbs) worden deskundigheidseisen geformuleerd. Volgens de wet hoeven personen die in aanraking kunnen komen met radioactief materiaal niet deskundig te zijn. Wel moeten ze geïnstrueerd en geïnformeerd zijn. Voor personen die werkzaam zijn bij metaal- en schroothandel bedrijven heeft Applus+RTD een speciale voorlichtingsdag ontwikkeld.

De Applus+ oplossing

In Nederland worden reeds geruime tijd partijen schroot hergebruikt en/of verhandeld. Incidenteel komt het voor dat in deze partijen radioactieve stoffen worden aangetroffen. Vaak gaat het daarbij om uit het buitenland afkomstige vrachten. Het gevaar voor de gezondheid van de door deze stoffen uitgezonden straling, maakt het noodzakelijk dat ladingen met radioactieve stoffen zo vroeg mogelijk worden onderschept. Met als doel inzicht te verschaffen over deze stoffen heeft Applus+RTD de voorlichtingsdag ‘Ioniserende Straling voor de Metaal- en Schroothandel’ ontwikkeld. Door het combineren van praktische kennis op het gebied van stralingshygiëne en het vakmanschap in het overdragen van kennis is er een unieke studiedag ontstaan.

Tijdens de studiedag komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is straling?
  • Soorten van ioniserende straling
  • Grootheden en eenheden
  • Wetgeving
  • Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  • Stralingsbescherming
  • Biologische effecten
  • Praktische vaardigheden

 

OPEN INSCHRIJVING EN INCOMPANY CURSUS

Al onze cursussen worden aangeboden via open inschrijving. U kunt zich inschrijven op de door u gewenste datum en locatie via onze online boekingstool Bookeo
 
Voor een incompany cursus stemmen we de inhoud, locatie en planning af op uw wensen op basis van een offerte. Het opleidingsprogramma wordt in overleg vormgegeven, met onderwerpen die specifiek aansluiten op de behoefte van uw bedrijf.
 
 

DOWNLOADS


Aanvullende informatie voor de cursist
Examenregelement Straling

 

Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

Cookie settings panel