Applus+ RTD-werkt mee aan energietransitie

19/03/2021

  Een internationale systeem leverancier heeft Applus+ RTD ingeschakeld om te helpen risico’s uit te sluiten door als onafhankelijke 3de partij deskundige eindinspecties voor drukapparatuur bij te wonen. Dit drukapparatuur zal geïnstalleerd worden tijdens de bouw van een innovatief waterstoftankstation, die auto's, bussen, vrachtwagens en schepen van waterstof kan voorzien.

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Elektrolyse zet elektriciteit en water (H₂O) om in waterstof (H). Via een compressor wordt de waterstof intensief onder druk gezet en door een RVS tubing leidingsysteem overgebracht naar verschillende buffervaten. Via deze vaten wordt de waterstof verder getransporteerd naar diverse vulstations, die ervoor zorgen dat een auto, vrachtwagen of schip kan tanken. Naast het tankstation bevinden zich op het terrein ook 2 trailer docks, die gebruikt kunnen worden om de geproduceerde waterstof naar andere toepassingen te transporteren. De drukapparatuur wordt naar toenemend gevaar in categorieën ingedeeld. De Conformiteitsbeoordelingsprocedures die moeten worden gevolgd (die Applus+ Certification als CBI mag verrichten), hangen af van de categorie waarin het apparaat is ingedeeld. Volgens de categorie indeling is in dit geval het leidingsysteem ingedeeld in categorie 1 (Tabel 7), daarop volgt de zogenaamde  Module A (Interne productiecontrole).

  Met “interne productiecontrole” wordt de conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld, waarbij de fabrikant de verplichtingen vanuit de 2014/68/EU nakomt en op eigen verantwoording garandeert en verklaart dat de betrokken drukapparatuur aan de eisen van deze richtlijn voldoet. De Senior Inspecteur heeft de bijwoningen uitgevoerd. Het was een zeer interessant project met het oog op de toekomst. Technisch gezien waren de bijwoningen geen al te grote uitdaging, echter wordt er in de installatie met zeer hoge drukken gewerkt (tot wel 1000 Barg) en zijn de gevolgen niet te overzien als er zich lekkages voordoen. De werkzaamheden bestonden uit het beoordelen van de beproevingsprocedure, het bijwonen van de sterktetest, inspecteren van het leidingwerk en het verstrekken van een rapport (bij geen afwijkingen). Dit is succesvol verlopen.

  Klik voor hier voor meer informatie over certificatie en conformiteitsbeoordelingen.  

  Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use. Consult our Cookies Policy for more information.

  Cookie settings panel