Сертификатчилалын үйлчилгээ

Аплас+ группийн санал болгодог сертификатчилалын үйлчилгээний багцын асар өргөн Даралтат төхөөрөмжид Европын холбооны чанарын шаардлага хангасан тэмдэглэгээ тавих, чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажилт, өргөх төхөөрөмжийн албан үзлэг итгэмжлэл зэрэг бүрдэлтэй. 
 
Бид бүтээгдэхүүний баталгаажилт, удирдлагын тогтолцооны баталгаажилт, боловсон хүчний баталгаажилт зэрэг нэр төрлийн үйлчилгээг ихэнх тохиолдолд магадлан итгэмжлэгдсэн эрх бүхий байгууллагын хувиар үзүүлдэг.